transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health care managers handling negative media focus: Individual and Organizational quagmire increases personification processes and personal consequences

Författare och institution:
Maria Wramsten Wilmar (Psykologiska institutionen); Christian Jacobsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Presented at the 8th GRASP conference, may 3 – 4, 2012, Bergen: NTNU,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
167964
Posten skapad:
2012-12-17 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007