transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Photography as deception

Författare och institution:
Hans Hedberg (Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
School of Photography 2011, s. 194-196
ISBN:
978-91-978476-5-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
167958
Posten skapad:
2012-12-17 10:22
Posten ändrad:
2012-12-17 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007