transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What problems do teachers face when Anchoring individualism and Solidarity in preschool?

Författare och institution:
Airi Bigsten (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Spaces for solidarity and individualism in educational contexts. Eds. Eva Johansson & Donna Berthelsen. , s. 128
ISBN:
978-91-7346-718-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
solidarity, individualism, intersubjectivity, dilemmas
Postens nummer:
167937
Posten skapad:
2012-12-16 18:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007