transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktionsforskning i praktiken - förskola och skola på vetenskaplig grund

Redaktör(er):
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-44-07870-0
Antal sidor:
230 s
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Annan naturvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Hållbar utveckling, handlingskompetens, demokrati
Ytterligare information:
2., [rev.] uppl.
Postens nummer:
167903
Posten skapad:
2012-12-15 10:53
Posten ändrad:
2013-01-18 08:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007