transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perceiving Tropes/Moments

Författare och institution:
Jan Almäng (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
The Varieties of Phenomenology. Nordic Society for Phenomenology (NOSP) 10th Annual Meeting,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Perception, metafysik, fenomenologi
Postens nummer:
167870
Posten skapad:
2012-12-14 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007