transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Irritable bowel syndrome.

Författare och institution:
Per G Farup (-); Ami D Sperber (-); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Gastroenterology research and practice, 2012 s. 612479
ISSN:
1687-630X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
167849
Posten skapad:
2012-12-14 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007