transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogical content knowledge in Biology generated by the use of learning study

Författare och institution:
Clas Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Mona Holmqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Proceedings of WALS 2012 (World Association of Lesson Studies), Singapore 28-30/11, 21012 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Ytterligare information:
http://www.walsnet.org/
Postens nummer:
167830
Posten skapad:
2012-12-14 12:49
Posten ändrad:
2012-12-19 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007