transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cognitive Dysfunction and Physical Activity After Stroke: The Gothenburg Cognitive Stroke Study in the Elderly

Författare och institution:
Ulrika Pahlman (Institutionen för medicin); Marianne Sävborg (Institutionen för medicin); Elisabeth Tarkowski (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 21 ( 8 ) s. 652-658
ISSN:
1052-3057
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study explored the association between cognitive and executive dysfunction and level of physical activity 1 year after stroke. Cognition before stroke and cognitive and executive function in the acute phase and at 1 year after stroke were assessed in 74 subjects. Physical activity was assessed at 1 year after stroke. Factors that appeared to predict low level of physical activity at 1 year after stroke were impaired global cognition before stroke, visual neglect and impaired logical deductive ability in the acute phase, and impaired global cognition, executive function, and visual memory 1 year after stroke. Our findings underscore the importance of identifying stroke patients with impaired cognitive and executive function who are at risk for developing inactivity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Cognition, executive, inactivity, cerebrovascular disease, 1-year follow-up, impairment, rehabilitation, dementia, exercise, recommendations, reliability, plasticity, validity, battery
Postens nummer:
167820
Posten skapad:
2012-12-14 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007