transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Word order and information structure in English and Swedish

Författare och institution:
Jennifer Herriman (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Linguistics and the human sciences, 6 ( 1-3 ) s. 129-149
ISSN:
1742-2906
E-ISSN:
1743-1662
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
167777
Posten skapad:
2012-12-14 09:24
Posten ändrad:
2013-01-30 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007