transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are lie judgments inherently evaluative? Evidence for embodied components in credibility attribution

Författare och institution:
Karl Ask (Psykologiska institutionen); Marc-André Reinhard (-)
Publicerad i:
54th Tagung experimentell arbeitender Psychologen (TeaP), Mannheim,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
167758
Posten skapad:
2012-12-13 17:39
Posten ändrad:
2013-01-21 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007