transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stockout Costs in Distribution Systems for Spare Parts

Författare och institution:
Arne Jensen (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 22 ( 1 ) s. 15-26
ISSN:
0960-0035
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
167707
Posten skapad:
2012-12-13 13:30
Posten ändrad:
2016-04-28 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007