transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Existential Constructions in English and Swedish

Författare och institution:
Jennifer Herriman (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Languages in Contrast , 12 ( 2 ) s. 165 – 186
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
167596
Posten skapad:
2012-12-12 20:33
Posten ändrad:
2013-01-29 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007