transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Canonical heights for plane polynomial maps of small topological degree

Författare och institution:
Mattias Jonsson (-); Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematical Research Letters, 19 ( 6 ) s. 1207-1217
ISSN:
1073-2780
Antal sidor:
10
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study canonical heights for plane polynomial mappings of small topological degree. In particular, we prove that for points of canonical height zero, the arithmetic degree is bounded by the topological degree and hence strictly smaller than the first dynamical degree. The proof uses the existence, proved by Favre and the first author, of certain compactifications of the plane adapted to the dynamics.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Canonical height; dynamical degrees; polynomial mappings; compactifications; arithmetic dynamics
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
167594
Posten skapad:
2012-12-12 19:26
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007