transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adjunction for the Grauert-Riemenschneider canonical sheaf and extension of L²-cohomology classes

Författare och institution:
Jean Ruppenthal (-); Håkan Samuelsson Kalm (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Indiana University Mathematics Journal, 64 ( 2 ) s. 533-558
ISSN:
0022-2518
Antal sidor:
29
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In the present paper, we derive an adjunction formula for the Grauert-Riemenschneider canonical sheaf of a singular hypersurface $V$ in a complex manifold $M$. This adjunction formula is used to study the problem of extending $L^2$-cohomology classes of $\bar{\partial}$-closed forms from the singular hypersurface $V$ to the manifold $M$ in the spirit of the Ohsawa-Takegoshi-Manivel extension theorem. We do that by showing that our formulation of the $L^2$-extension problem is invariant under bimeromorphic modifications, so that we can reduce the problem to the smooth case by use of an embedded resolution of $V$ in $M$. The smooth case has recently been studied by Berndtsson.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
167592
Posten skapad:
2012-12-12 19:20
Posten ändrad:
2016-05-16 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007