transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Högsta domstolen klargör vem som har behörighet att ansöka om att försätta ett aktiebolag i konkurs

Författare och institution:
Marie Karlsson-Tuula (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Digitalt i Infotorg,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
167568
Posten skapad:
2012-12-12 14:58
Posten ändrad:
2012-12-13 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007