transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sanktionavgifter i ett straffrättsligt perspektiv

Författare och institution:
Marie Karlsson-Tuula (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Utblick och inblick, Vänbok till Claes Sandgren, s. 293-302
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
ISBN 978-91-7678-800-4
Postens nummer:
167560
Posten skapad:
2012-12-12 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007