transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar. En studie i svensk och amerikansk insolvensrätt

Doktorsavhandling

Författare och institution:
Marie Karlsson-Tuula (Juridiska institutionen)
ISBN:
91-6284544-6
Antal sidor:
760
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
167554
Posten skapad:
2012-12-12 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007