transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global effective versions of the Briancon-Skoda-Huneke theorem

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Inventiones Mathematicae, 200 ( 2 ) s. 607-651
ISSN:
0020-9910
Antal sidor:
24
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We prove global effective versions of the Briançon–Skoda–Huneke theorem. Our results extend, to singular varieties, a result of Hickel on the membership problem in polynomial ideals in Cn, and a related theorem of Ein and Lazarsfeld for smooth projective varieties. The proofs rely on known geometric estimates and new results on multivariable residue calculus.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
167535
Posten skapad:
2012-12-12 12:37
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007