transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Behavioral economics and environmental policy

Författare och institution:
Fredrik Carlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Olof Johansson-Stenman (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Annual Review of Resource Economics, 4 s. 75-99
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
167493
Posten skapad:
2012-12-11 16:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007