transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transparent Neural Networks: Integrating Concept Formation and Reasoning

Författare och institution:
Claes Strannegård (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Johan Wessberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Christian Balkenius (-)
Publicerad i:
Lecture notes in computer sciences: 5th International Conference on Artificial General Intelligence, AGI 2012; Oxford; United Kingdom; 8 December 2012 through 11 December 2012, 7716 s. 302-311
ISBN:
978-364235505-9
ISSN:
1611-3349
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We present the transparent neural networks, a graph-based computational model that was designed with the aim of facilitating human understanding. We also give an algorithm for developing such networks automatically by interacting with the environment. This is done by adding and removing structures for spatial and temporal memory. Thus we automatically obtain a monolithic computational model which integrates concept formation with deductive, inductive, and abductive reasoning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Teoretisk datalogi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Nyckelord:
concept formation; deductive reasoning; developmental robotics; inductive reasoning; transparent neural networks
Postens nummer:
167488
Posten skapad:
2012-12-11 15:48
Posten ändrad:
2016-07-04 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007