transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of Intensive Care Unit Noise on Nurses

Författare och institution:
Erica Ryherd (-); S Okcu (-); T Hsu (-); C Zimring (-); Kerstin Persson Waye (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
10th International Congress on Noise as a Public Health Problem (ICBEN), London, UK, 24-28 July, 33 ( 1 ) s. 515-522
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Postens nummer:
167468
Posten skapad:
2012-12-11 13:59
Posten ändrad:
2013-08-20 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007