transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Osseointegration in periodontitis susceptible individuals.

Författare och institution:
Denis Cecchinato (-); Eriberto A Bressan (-); Marco Toia (-); Mauricio G Araújo (-); Birgitta Liljenberg (Institutionen för odontologi); Jan Lindhe (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Clinical oral implants research, 23 ( 1 ) s. 1-4
ISSN:
1600-0501
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of the present study was to examine tissue integration of implants placed (i) in subjects who had lost teeth because of advanced periodontal disease or for other reasons, (ii) in the posterior maxilla exhibiting varying amounts of mineralized bone.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Nyckelord:
Analysis of Variance, Biopsy, Dental Implantation, Endosseous, methods, Dental Implants, Disease Susceptibility, Female, Humans, Male, Maxilla, Osseointegration, physiology, Periodontitis, complications, physiopathology, Tooth Loss, etiology, physiopathology
Postens nummer:
167410
Posten skapad:
2012-12-11 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007