transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parties and local government constitutional reforms

Författare och institution:
Henry Bäck (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt , s. 443-452
ISBN:
978-3-531-19792-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer Verlag für Sozialwissenschaften
Förlagsort:
Wiesbaden
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
167348
Posten skapad:
2012-12-10 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007