transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Noise sensitivity of Boolean functions and percolation

Författare och institution:
Christophe Garban (-); Jeffrey Steif (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Probability and Statistical Physics in Two and More Dimensions (Clay mathematics proceedings vol 15), 15 s. 52-154
ISBN:
978-08-21-86863-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
American Mathematical Society
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
These lectures notes give an overview of noise sensitivity and its connection with percolation theory.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Percolation, noise sensitivity, influences
Postens nummer:
167317
Posten skapad:
2012-12-07 17:32
Posten ändrad:
2016-05-04 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007