transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demonstrerandets normalisering?

Författare och institution:
Magnus Wennerhag (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
I framtidens skugga,
ISBN:
978-91-89673-24-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
sociala rörelser, politiska protester, demonstrationer, första maj
Postens nummer:
167269
Posten skapad:
2012-12-07 13:27
Posten ändrad:
2012-12-20 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007