transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sverige 1690 ; Åkerbruk, boskapsskötsel, skog, befolkning

Författare och institution:
Lennart Andersson Palm (Institutionen för historiska studier)
Antal sidor:
242
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Källor och metoder för den jordbrukshistoriska databasen "Sverige 1690" hos Svensk Nationell Datatjänst
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Husdjursvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
boskap, åkerbruk, historia, statistik, tidigmodern tid, early modern period, statistics, agrculture, history, human geography, kulturgeografi , Sverige, Sweden
Postens nummer:
167201
Posten skapad:
2012-12-06 14:18
Posten ändrad:
2012-12-06 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007