transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On logicality, invariance and definability

Författare och institution:
Fredrik Engström (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Logikseminariet GU,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Matematisk logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Postens nummer:
167165
Posten skapad:
2012-12-06 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007