transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den öppna högskolan - bortglömd eller återuppfunnen? Från rekrytering och tillträde till högskoleutbildningens användbarhet

Författare och institution:
Annika Bergviken Rensfeldt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Konferens nätverket Include för Breddad rekrytering, Högskolan i Borås, 11-12 dec, Borås Sweden 2012 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Högre utbildning
Postens nummer:
167136
Posten skapad:
2012-12-05 22:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007