transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vorwort

Författare och institution:
Edgar Platen (Institutionen för språk och litteraturer); Martin Hellström (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Armut. Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur VII. , s. 7-9
ISBN:
978-3-86205-309-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
iudicium
Förlagsort:
München
Publiceringsår:
2012
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
167080
Posten skapad:
2012-12-04 20:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007