transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien. 2, 2012: Peter Härtling (Themenheft). Hg. von Siegfried Ulbrecht u. Edgar Platen.

Redaktör(er):
Edgar Platen (Institutionen för språk och litteraturer); Siegfried Ulbrecht (-)
Antal sidor:
132
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Euroslavica
Förlagsort:
Praha
Publiceringsår:
2012
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
167070
Posten skapad:
2012-12-04 20:06
Posten ändrad:
2013-02-04 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007