transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samtal mellan Faraj Bayrakdar och Jenny Tunedal

Författare och institution:
Jenny Tunedal (Litterär gestaltning)
Publicerad i:
Fria ord på flykt , s. 18-32
ISBN:
978-91-86703-18-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Litterär gestaltning
Postens nummer:
167052
Posten skapad:
2012-12-04 14:14
Posten ändrad:
2013-01-21 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007