transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Cry in the Wild

Författare och institution:
Tyrone Martinsson (Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
Expedition, s. 41-51
ISBN:
978-1-908339-03-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
CCW Graduate School
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Travel and photography in a changing Arctic landscape on Svalbard. Reflections on environmental issues in regards to climate change and and the life of glaciers and the wild places of the north.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Repeat Photography, glaciers, Arctic, climate change
Postens nummer:
167035
Posten skapad:
2012-12-04 10:25
Posten ändrad:
2012-12-18 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007