transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Berättelser - Narrativ analys och tolkning

Författare och institution:
Carola Skott (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Vetenskaplig teori och metod. Henricson, Maria (red), s. 237-250
ISBN:
978-91-44-07135-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
metodologi, narrativ
Postens nummer:
167026
Posten skapad:
2012-12-03 21:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007