transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Das Älterwerden als Abenteuer. Jutta Voigts "Spätvorstellung"

[Jutta Voigt: Spätvorstellung. Von den Abenteuern des Älterwerdens. Berlin: Aufbau, 2012]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Livres – Bücher [. Un supplément du] "Tageblatt", 18 (2012) ( Novembre - Décembre )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
167011
Posten skapad:
2012-12-03 15:54
Posten ändrad:
2012-12-03 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007