transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Your memory is My Freedom

Författare och institution:
Marie Silkeberg (Litterär gestaltning)
Publicerad i:
Teologi, s. 231-245
ISBN:
9788230320754
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Litterär gestaltning
Postens nummer:
167006
Posten skapad:
2012-12-03 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007