transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maja Bondestam: Tvåkönad. Studier i den svenska hermafroditens historia

Författare och institution:
Erika Alm (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria. 2011, 2011 ( 2011 ) s. 308-309
ISSN:
0076-1648
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
hermafrodit, medicin, juridik, historia
Postens nummer:
166973
Posten skapad:
2012-11-30 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007