transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Logging tools to study digital writing processes

Författare och institution:
Luuk Van Waes (-); Marïelle Leijten (-); Eva Lindgren (-); Åsa Wengelin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
I V. W. Berninger (Red.), Past, present, and future contributions of cognitive writing research to cognitive psychology New York/Sussex: Taylor & Francis. , s. 507-533
ISBN:
9781848729636
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Taylor & Francis
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
166930
Posten skapad:
2012-11-29 17:28
Posten ändrad:
2013-01-14 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007