transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Growing research evidence for continuous positive airway pressure treatment for sleepy patients with milder obstructive sleep apnea

Författare och institution:
Yüksel Peker (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
American journal of respiratory and critical care medicine, 186 ( 7 ) s. 583-4
ISSN:
1535-4970
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
166910
Posten skapad:
2012-11-29 15:36
Posten ändrad:
2012-11-30 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007