transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The past, present and future of renin-angiotensin aldosterone system inhibition

Författare och institution:
R. J. Mentz (-); G. L. Bakris (-); B. Waeber (-); J. J. McMurray (-); M. Gheorghiade (-); L. M. Ruilope (-); A. P. Maggioni (-); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); I. L. Pina (-); M. Fiuzat (-); C. M. O'Connor (-); F. Zannad (-); B. Pitt (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 167 ( 5 ) s. 1677–1687
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The renin-angiotensin aldosterone system (RAAS) is central to the pathogenesis of cardiovascular disease. RAAS inhibition can reduce blood pressure, prevent target organ damage in hypertension and diabetes, and improve outcomes in patients with heart failure and/or myocardial infarction. This review presents the history of RAAS inhibition including a summary of key heart failure, myocardial infarction, hypertension and atrial fibrillation trials. Recent developments in RAAS inhibition are discussed including implementation and optimization of current drug therapies. Finally, ongoing clinical trials, opportunities for future trials and issues related to the barriers and approvability of novel RAAS inhibitors are highlighted.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
166891
Posten skapad:
2012-11-29 15:00
Posten ändrad:
2013-12-31 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007