transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare : samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie

Författare och institution:
Gunnar Aronsson (-); Eva Bejerot (-); Annika Härenstam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Läkartidningen, 109 ( 48 ) s. 2216-2219
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
stress, professionsyrken, psykosocial arbetsmiljö, arbetsuppgifter
Postens nummer:
166773
Posten skapad:
2012-11-28 16:59
Posten ändrad:
2012-12-18 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007