transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lobbying, konsensus och egenintresse. Användarrepresentanters upplevelser av standardiseringsprocessen

Författare och institution:
John Magnus Roos (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI)); Jakob Wenzer (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI)); Ulrika Holmberg (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
CFK-rapport, ISSN 1653-7491; nr 2012:01
Antal sidor:
82
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapporten presenterar resultatet av en undersökning om slutanvändarrepresentanters deltagande i standardiseringsprocesser på svensk och internationell nivå. Syftet är att redovisa och analysera hinder och framgångsfaktorer för ett effektivt användarinflytande inom standardiseringen. Materialet består av två delar. En inledande kvalitativ intervjustudie med elva representanter för konsumenter, arbetstagare och hållbarhetsintresse. Intervjustudien har följts upp med en kvantitativ webbenkät med frågor baserade på de teman som framkommit som speciellt viktiga under intervjuerna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
standardisering, användarinflytande
Postens nummer:
166698
Posten skapad:
2012-11-27 15:28
Posten ändrad:
2013-07-04 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007