transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Communicative Intervention in Neurogenic Speech and Language Disorders: Intervention With Focus on the Conversation Partner

Författare och institution:
Karin Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Malin Antonsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Emma Forsgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Lena Hartelius (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Charlotta Saldert (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
3rd Nordic Aphasia Conference, 2011
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Parkinson's disease, Conversation partner training, Communication, Cognition, Significant other
Postens nummer:
166667
Posten skapad:
2012-11-27 09:09
Posten ändrad:
2012-11-27 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007