transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conversation partner training in a group setting with spouses of persons with aphasia

Författare och institution:
Karin Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Emma Forsgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Charlotta Saldert (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
ICPLA2012, 14, 2012
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Aphasia, Conversation partner training, Spouses, Conversational interaction, Functional communication, Group setting
Postens nummer:
166664
Posten skapad:
2012-11-27 08:50
Posten ändrad:
2012-12-03 08:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007