transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On pitch lowering not linked to voicing: Nguni and Shona group depressors

Författare och institution:
Laura J. Downing (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Language Sciences , 31 s. 179-198
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Bantuistik
Postens nummer:
166643
Posten skapad:
2012-11-26 15:37
Posten ändrad:
2013-11-29 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007