transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Where’s the topic in Zulu?

Författare och institution:
Laura J. Downing (Institutionen för språk och litteraturer); Lisa L-S Cheng (-)
Publicerad i:
The Linguistic Review , 26 ( 2/3 ) s. 207-238
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Bantuistik
Postens nummer:
166642
Posten skapad:
2012-11-26 15:30
Posten ändrad:
2013-11-29 17:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007