transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genusperspektiv på företagsekonomi

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Elisabeth Sundin (-)
ISBN:
978-91-85027-78-1
Antal sidor:
82
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Högskoleverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Företagsekonomi är ett ämne som innefattar en mängd olika frågor. Främst faller kanske tanken på frågor som bokföring eller redovisning, men ämnet har breddats väsentligt de senaste decennierna. Genusperspektivets inträde har tillfört ämnets utveckling ytterligare en dimension och i denna skrift ger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, en översikt av genusperspektiv inom företagsekonomin. Skriften redogör till exempel för forskning som handlar om hur föreställningar om kvinnligt och manligt kan få genomslag i organiserandet av arbetsuppgifter, frågor kring kvinnors och mäns möjligheter till att göra karriär, varför det finns så få kvinnliga chefer, samt hur män respektive kvinnor bedriver företag. De berättar också om genusperspektiv inom redovisning, finansiering, marknadsföring och entreprenörskap.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
166625
Posten skapad:
2012-11-26 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007