transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Church as a ‘Creative Minority’: On being church in today’s Europe

Författare och institution:
Arne Rasmusson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Religions and Churches in a Common Europe , s. 72-88
ISBN:
978-3-86741-768-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Europäischer Hochschuleverlag
Förlagsort:
Bremen
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
Postens nummer:
166615
Posten skapad:
2012-11-26 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007