transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Wer vorausschreibt, hat zurückgedacht." – Peter Härtling als Essayist und Publizist

"Writing forward means having thought backwards" – Peter Härtling as an Essayist and Publicist

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien, Themenheft: Peter Härtling , 23 (2012) ( 2 ) s. [16]-36
ISSN:
1210-9029
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
166607
Posten skapad:
2012-11-26 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007