transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tax Decentralization and Public Deficits in OECD Countries

Författare och institution:
Thushyanthan Baskaran (Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) & Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Publius-the Journal of Federalism, 42 ( 4 ) s. 688-707
ISSN:
0048-5950
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article explores the effect of sub-national tax autonomy and sub-national control over shared taxes on primary deficits with panel data for 23 OECD countries over the 1975-2000 period. The results suggest that sub-national tax autonomy has a U-shaped effect on primary deficits. We find that the "average" country in the sample could increase the fiscal stability of its public sector by reducing sub-national tax autonomy. There is also some indication that sub-national control over shared taxes increases fiscal stability, but we obtain this result only if Belgium and Spain are included in the sample.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
fiscal federalism, performance, politics, policy
Postens nummer:
166598
Posten skapad:
2012-11-26 10:57
Posten ändrad:
2013-07-04 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007