transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extreme Stability of Chitotriosidase in Cerebrospinal Fluid makes it a Suitable Marker for Microglial Activation in Clinical Trials

Författare och institution:
Bob Olsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Clas Malmeström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); H. Basun (-); P. Annas (-); Kina Höglund (-); L. Lannfelt (-); N. Andreasen (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Journal of Alzheimers Disease, 32 ( 2 ) s. 273-276
ISSN:
1387-2877
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Microglia is thought to be important in Alzheimer's disease. Therefore, our aim was to investigate the usefulness of the microglial marker chitotriosidase in clinical trials. Chitotriosidase was analyzed in cerebrospinal fluid from Alzheimer's disease patients on acetylcholine esterase inhibitors (AChEI) and in cerebrospinal fluid from multiple sclerosis patients before and after natalizumab treatment. Chitotriosidase activity was extremely stable during treatment with the non-inflammatory drug AChEI. However, the immunomodulatory treatment with natalizumab led to lower chitotriosidase activity. Thus, chitotriosidase may be useful in clinical trials where microglia is targeted or as a safety biomarker in other trials where the brain is a bystander organ.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
Nyckelord:
Alzheimer's disease, biomarker, cerebrospinal fluid, chitotriosidase, multiple sclerosis, stability, relapsing multiple-sclerosis, alzheimers-disease, natalizumab, integrin, csf
Postens nummer:
166582
Posten skapad:
2012-11-26 09:49
Posten ändrad:
2014-12-02 07:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007